State Farm v. Garamendi, S102251, Community Service Statements